Zwalczanie uzależnienia od narkotyków

Zwalczanie uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od tak zwanych opiatów, a więc substancji określanych jako narkotyki leczone jest nieco inaczej niż na przykład zwalczanie alkoholizmu. Choć podobnie jak w przypadku uzależnienia od alkoholu, leczenie staje się coraz łatwiejsze, przede wszystkim dlatego, że zmiany w organizmie związane z enzymami jest znacznie prościej pokonać, doprowadzając do prawidłowej homeostazy, niż w przypadku uzależnienia psychicznego, z pewnością nie można określić go jako łatwe. W przypadku opiatów, do zwalczenia narkomanii najczęściej wykorzystuje się dwie metody, kurację metadonową albo kurację buprenofinową. Co to oznacza? Kuracja metadonowa zakłada podawanie osobie uzależnionej substancji zwanej metadonem, której zadaniem jest przede wszystkim zmniejszenie objawów bólowych towarzyszących odstawieniu narkotyków. Metadon działa przeciwbólowo, a jego siłą jest porównywalna z morfiną, ale znacznie silniejsza. Tymczasem metoda buprenofinowa działa podobnie – również jest to lek stosowany w celu zmniejszenia objawów bólowych, a więc znieczula na wiele godzin. W tym wypadku jednak, jego siła jest znacznie większa, porównując z morfiną, działa aż czterdzieści razy mocniej. W szczególnych przypadkach podczas leczenia narkomanii stosuje się nawet diozepam, znany jako relanium, podawany w bardzo dużych dawkach.