Źródło niepełnosprawności

Źródło niepełnosprawności

Niepełnosprawność nie jest chorobą lecz zaburzeniem, który wywodzić się może z różnych źródeł. Bardzo często jest tak, że bywa ona wrodzona. Jest tak głównie dlatego, że w kodzie genetycznym danego człowieka zapisane są pewne wartości. Są one dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Również niepełnosprawność wynikać może z braku danego elementu w kodzie DNA. To może spowodować, że urodzi się dziecko niepełnosprawne. Jednak przyczyn niepełnosprawności jest znacznie więcej. Nie jesteśmy ich w stanie wszystkich wymienić, bo bardzo często jest tak, że są to przyczyny nieznane. Można jednak wymienić kilka czynników, które mogą powodować niepełnosprawność. Są to czynniki genetyczne o których mowa była wyżej. Czynniki, które wywołują zmiany w płodzie, czyli czynniki prenatalne. Również będą to czynniki okołoporodowe, które spowodowały, że dziecko jest osobą niepełnosprawną. Chodzi tutaj chociażby o niedotlenienie mózgu, które spowodować może niepełnosprawność dziecka. Ostatnie czynniki to te pozapłodowe, czyli to co się może w życiu wydarzyć i sprawić, że człowiek będzie niepełnosprawny.