Zjawisko narkomanii w Polsce

Zjawisko narkomanii w Polsce

W Polsce, jak się powszechnie uważa, zjawisko narkomanii jest raczej marginalne. Światowa Organizacja Zdrowia natomiast sądzi, że pierwsze niepokojące objawy w tym temacie w naszym kraju zaczynają się pojawiać. Nie ma w ocenie tego zjawiska jednoznacznej oceny i trudno odpowiedzieć na pytanie, czy mamy się czego obawiać, czy też nie. Ministerstwo zdrowia, jako instytucja która powinna być tym tematem najbardziej zainteresowana i najlepiej poinformowana, próbuje temat narkomanii bagatelizować. Według opinii ministra, w naszym kraju mianem osoby uzależnionej od narkotyków można określić około siedmiu tysięcy osób. Gdyby to była prawda, to bylibyśmy wyjątkowo szczęśliwym społeczeństwem. Innego zdania są natomiast największe organizacje charytatywne i stowarzyszenia pomocy osobom uzależnionym. Według ich opinii, takich osób jest w naszym kraju przeszło sto tysięcy. Jak dobrze widać, rozbieżność w ocenie sytuacji jest kolosalna. Dobrą i krzepiącą wiadomością jest niewątpliwie zgoda jednej i drugiej strony konfliktu, do wzajemnego powołania rady, która ma przyczynić się do bardziej jednolitej oceny sytuacji. Gdyby to się udało, to trzeba byłoby jeszcze wziąć pod uwagę jedno zagadnienie. Otóż brakuje jak na razie jednoznacznej definicji osoby uzależnionej od narkotyków. Według jednej definicji jest to każdy, kto chociaż raz zażył taki środek, a druga definicja mówi o osobie, która w przeciągu roku przynajmniej dwukrotnie zażyła narkotyki. Bez ustalenia, która definicja jest obowiązująca, trudno cokolwiek zaradzić w tym temacie.