Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne człowieka niepełnosprawnego nie zawsze pozostaje w jak najlepszym stanie. Szczególnie dotyczy to takich aspektów jak wypadek. Na pewno tragiczny wypadek może spowodować nie tylko element upośledzenia organizmu, ale także zaburzenia psychiczne. Takie osoby potrzebują w szczególności pomocy osoby doświadczonej w takich przypadkach. W kategoriach chorób psychicznych także można mówić odnośnie niepełnosprawności. W pewnym sensie wszelkiego rodzaju odstępstwa od normalności stwarzają znacznie bardziej utrudniona sytuacji życia w otoczeniu, które nie jest w stanie zrozumieć takiego człowieka. Nie tylko choroba psychiczna jest tutaj dostosowana na zasadzie postradania zmysłów, ale przykładowo wszelkiego rodzaju choroby zaburzające mowę, czy normalne funkcjonowanie. Przykładowo zespół Tourett’a jest znacznie bardziej utrudniający normalne funkcjonowanie, w przypadku osób które pragną żyć normalnie. Na pewno takie osoby nie chodzą do kościołów, mimo wielkiej wiary, z uwagi na swoje niekontrolowane nieprzyzwoite słownictwo, które jest wypowiadane.