Zdrowie od poczęcia

Zdrowie ważne jest zawsze. Na każdym etapie życia. Kobieta w ciąży szczególnie o siebie dba. Kontrolne wizyty pilotują stan płodu. Badania na poziom cukru i nie tylko. Wszystko jest ważne. Ale najważniejszy jest poród. Kiedy dziecko przychodzi na świat. Źle poprowadzona akcja porodowa może zakończyć się np. mózgowym porażeniem dziecięcym. Tego nic nie cofnie. Rehabilitacja pozwoli na usprawnienie pewnych czynności ale porażenie mózgowe skazuje i matkę i dziecko na mozolną pracę, nie zawsze zakończoną oczekiwanym sukcesem. Również trudne mogą być przypadki dzieci wcześniej urodzonych. Wcześniaki z niską masą urodzeniową często narażone są na problemy z niewydolnością oddechową, wylewami do mózgu czy innymi skomplikowanymi problemami. Dzieci te są pod kontrolą neonatologów. Późniejszy ich rozwój również jest monitorowany. Jeśli wszystko przebiega pomyślnie, doganiają swoich rówieśników. Dzieci urodzone przez cesarskie cięcie są nadwrażliwe dotykowo. Można do terapii włączyć integrację sensoryczną. Pomaga ona w integracji układu przedsionkowego. Działania na zmysły pobudzają do pracy, odwrażliwiają lub uwrażliwiają. Ma to wpływ na późniejsze sprawne funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. A także poprawia komfort życia.