Zdrowie fizyczne

Zdrowie fizyczne

Wiadome jest, że w przypadku zdrowia fizycznego osób niepełnosprawnych trzeba wziąć pod uwagę takie aspekty jak kalectwo czy inwalidztwo. Na pewno utrudnia to normalne funkcjonowanie. Czasami osoba niepełnosprawna nie jest chora na ciele, ale na umyśle, co znacznie bardziej może utrudnić jej normalne funkcjonowanie. Zdrowie fizyczne dla osób niepełnosprawnych to przede wszystkim ograniczone możliwości dzięki którym nie można normalnie żyć. Takie osoby mają trudność często z poruszaniem się co stanowi niemal barierę nie do pokonania w przypadku normalnego życie. Samotność jest tutaj dodatkowym utrudnieniem. Osoby niepełnosprawne maja znacznie gorsze życie. Oczywiście podczas budowy domów jakiś budynków socjalnych uwzględnia się także element dotyczący niepełnosprawnych, takie jak specjalna winda, dzięki której niepełnosprawna osoba możne dotrzeć na miejsce, bez większych przeszkód, jednak nie zawsze jest to jeszcze widoczne. Zdrowie fizyczne to znacznie większe utrudnienie dla osób niepełnosprawnych.