Zdrowie a niepełnosprawność

Zdrowie ma szczególny wydźwięk jeśli chodzi o niepełnosprawność. Dziecko z porażeniem mózgowym ma tak wiele współtowarzyszących dolegliwości, że wciąż niedomaga. Jego stan jest permanentną walką o funkcjonowanie. Często występuje również padaczka. Ataków może być około 1520 dziennie. Mogą być krótkie, prawie niezauważalne ale również intensywne. Kłopoty sprawia karmienie, odkrztuszanie. Coś co jest oczywiste, naturalne dla zdrowego człowieka w tym przypadku jest cudem i walką jednocześnie. Jedzenie podawane jest w postaci papki, a nadmierna produkcja śliny utrudnia nie tylko połykanie ale również odpowiednie trawienie. Nie wszystkie formy porażenie mózgowego są tak skrajne. Porażenie jednostronne dużo ułatwia. Osoby z porażeniem jednostronnym chodzą i potrafią się obsłużyć. To ogromna nadzieja dla matek, dla których samoobsługa jest ważną lekcją na przyszłość. Wiele jest utrudnień i problemów związanych z niepełnosprawnością. Zakup wózka odpowiedniego do wieku i potrzeb to ogromny wydatek. Wózek kosztuje około 12 tys złotych. Część może zrefundować kasa chorych lub fundacja, w której zarejestrowane jest nasze dziecko. Walcząc o zdrowie dziecka musimy walczyć również o zdrowie swoje. Zdrowy kręgosłup pozwoli na funkcjonowanie nie tylko matki.