Zadania i cele warsztatów terapii zajęciowej

Dla ludzi niepełnosprawnych, codzienna terapia jest motorem ich życia. Każdy rodzaj niepełnosprawności wymaga osobnej terapii i indywidualnego podejścia do pacjenta. Bardzo popularną metodą terapeutyczną są warsztaty terapii zajęciowej. Niepełnosprawni przydzielani są do grup uczestników o zbliżonym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, pod opieką pedagogów, opiekunów, terapeutów odkrywają swoje możliwości, umiejętności i realizują wytyczone im cele. Każdy z nas z pewnością zetknął się z pracami wykonywanymi przez osoby niepełnosprawne, z upośledzeniem umysłowym lub fizycznym. Przed świętami otrzymujemy karty świąteczne, malowane przez niepełnosprawnych przy pomocy ust lub nóg. Wydaje się nam to niemal niewiarygodne, jak w ten sposób można stworzyć piękny obraz, ale to właśnie na warsztatach terapii zajęciowej, niepełnosprawni odkrywają u siebie nowe możliwości. Często również przed świętami spotkamy kiermasze, na których niepełnosprawni sprzedają za symboliczne ceny swoje prace – wiele naprawdę bardzo wartościowych i godnych uwagi. Jednymi z zadań warsztatów terapeutycznych są przejście od wegetacji do aktywnego życia w społeczeństwie oraz od izolacji do włączenia się w tryb normalnego życia. Im wcześniej rozpocznie się taką rehabilitację, tym większe nadzieje na przywrócenie niepełnosprawnej osoby do w miarę normalnego życia.