Zaburzenia sprzężone

Zaburzenia sprzężone

Każdy człowiek posiada różnego rodzaju poziom inteligencji. Są osoby, które posiadają zbyt wysoką inteligencję, jak również i te, które mają ją znacznie obniżoną. I to właśnie obniżenie związane jest już z upośledzeniem umysłowym. Wyróżniamy ich obecnie cztery rodzaje: lekka, umiarkowana, znaczna oraz głęboka. Są różnego rodzaju przyczyny, które sprawiają, że dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie. Często są one nie znane, a tak naprawdę związane mogą być zarówno z genami rodziców, rozwojem płodu, oraz już życiem pozapłodowym. Obniżonej niepełnosprawności intelektualnej bardzo często towarzyszą dodatkowe obciążenia chorobowe oraz zaburzenia zachowania, które są z nimi sprzężone. Przede wszystkim bardzo często u dzieci takich pojawia się niedorozwój mowy: wady wymowy, niepełne rozumienie treści, które dziecko sam wypowiada. Również pojawiają się zaburzenia rozwoju emocjonalnego i zaburzenia w sferze zmysłowo-ruchowej. Dziecko posiadające niepełnosprawność intelektualną często też nie posiada umiejętności kierowania własnym działaniem.