Wygrana walka z uzależnieniem, i co dalej

Wygrana walka z uzależnieniem, i co dalej

Osoba uzależniona musi przejść trudna drogę by pozbyć się nałogu. Tak naprawdę jednak nigdy nie będzie ona w pełni zdrowa. Widok papierosa czy pełnego kieliszka zawsze będzie już niósł w sobie pokusę, a tym samym zagrożenie powrotu do starych zwyczajów. Unikanie towarzystwa palaczy czy osób łatwo sięgających po alkohol jest pierwszym warunkiem pozostania w zdrowiu. Im mniejszą osoba wychodząca z nałogu będzie miała styczność z używką, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że znów po niego sięgnie. Dobrze jest jednak od czasu do czasu ćwiczyć swoją silną wolę. W ten sposób jednostka nadal ma świadomość, że jest silniejsza od uzależnienia i jest w stanie odmówić. Literatura również nie omija tego tematu. Dzięki powieściom o takiej tematyce oraz historiom ludzi, którzy zostali zniszczeni przez nałóg bądź wyszli z niego zwycięsko, osoby uzależnione mogą świadomie podjąć decyzje, o tym jak dalej wyglądać ma ich życie. Osobom, które przeszły trudna walkę historie takie mogą przypomnieć o słuszności wyboru oraz o tym, czego udało się uniknąć. Niestety nie można powiedzieć, by osoby wcześniej posiadające szkodliwy nałóg były kiedykolwiek w pełni od niego wolne. Zbyt łatwy jest bowiem powrót do używki. Nawet najsilniejsza wola może zostać zachwiana przez nieoczekiwane sytuacje i każdego może spotkać chwila słabości.