Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej

Osoby niepełnosprawne nie mogą być pozostawione same sobie. Nie mamy tutaj już na myśli pomocy ze strony rodziców, rodziny. Istnieje wiele fundacji instytucji, które mają przede wszystkim za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym. Oczywiście większość osób jest niepełnosprawnych, którzy nie będą mogli nigdy odzyskać odpowiedniego funkcjonowania, ale takie instytucje mają pomóc odzyskać sprawność i samodzielność. Obok zakładów pracy chronionej, których zadaniem jest przede wszystkim stwarzanie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym istnieją Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jest to instytucja, która została utworzona na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W całym kraju istnieją takie instytucje, i mogą w tych warsztaty uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne. Nie są to warsztaty dla dzieci, lecz dla osób, które ukończyły już 16 rok życia. Pomoc dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna, dlatego też nie należy odwracać się od tych osób, gdyż one potrzebują znacznie bardziej uwagi niż ludzie normalni.