Walka o akceptację i równość

W społeczeństwie istnieje wiele osób, które spotkały się z przykrym faktem wykluczenia społecznego, często bezpodstawnie. Taki fakt najczęściej dotyka mniejszości narodowe i etniczne, osoby niepełnosprawne, chore na nieuleczalne choroby zakaźne oraz inne podobne. Wśród tych wszystkich osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne oraz wśród zwykłych obywateli zawsze występują ludzie, którzy postanawiają walczyć o akceptację społeczną oraz równość. Samo państwo również w swoich planach zamierza walczyć w tych sprawach ale są to niszowe kampanie wspierające głownie niepełnosprawność zapominając i całej reszcie. Jednak powstają coraz liczniej stowarzyszenia, fundacje oraz towarzystwa, których celem jest stwarzanie równości dostępu do pracy i wszystkich innych aspektów życia społecznego dla grup wykluczonych społecznie. Dzięki takim niezależnym organizacjom integracja w społeczeństwie cały czas się rozwija. Wielu już pomogły takie działania tworząc nowe miejsca pracy oraz informując ludzi kim naprawdę są takie grupy społeczne i dlaczego dzieje się tak, a nie jak dziać się powinno. Aby dokładnie zgłębić wiedzę na ten temat oraz wciąż poszerzać integrację w społeczeństwie niezbędne jest tworzenie akcji tematycznych, w których zwykli obywatele będą brali czynny udział oraz w późniejszym czasie namawiali do udziału całą resztę społeczeństwa.