W jaki sposób alkohol działa na zdrowie człowieka

W jaki sposób alkohol działa na zdrowie człowieka

Alkohol w części jest trawiony przez żołądek jednak nie cały cześć jego przechodzi do krwi i w ten sposób dociera wszędzie do każdej komórki ciała i dlatego też skutki picia alkoholu ni ograniczają się tylko do części naego organizmu lecz cały zostaje zatruty. Alkohol działa różnie na różne organy naszego ciała. Na przykład o ile chodzi o serce, to przyspiesza bicie i podnosi lub obniża ciśnienie krwi. Zmienia również metabolizm w mięśniu sercowym a to może być przyczyną na przykład występowania substancji, które są toksyczne dla mitochondrii. Wszyscy mają świadomość, że alkohol źle działa na wątrobę, o marskości wątroby u alkoholików wie każdy. Wątroba wiadomo, że musi strawić wypity alkohol i dla tego organu jest to bardzo trudna praca, ponieważ sama zostaje zatruta. Jeżeli taki incydenty nie zdarzają się za często, to się później regeneruje, jednak jeżeli pije się ciągle to niestety kończy się marskością, która może spowodować żylaki przełyku, które w razie krwawienia mogą skończyć się śmiercią. Powikłaniem może być również rak wątroby. Również picie alkoholu ma wpływ na funkcjonowanie komórek nerwowych oraz mózgu. Wynikają z tego zaburzenia pamięci, problemy z zapamiętywaniem nowych informacji, również refleks już nie jest ten sam i ma wpływ na podejmowanie decyzji. U alkoholików zauważa się nieprawidłowe działanie zmysłów takich jak wzrok, słuch, smak, dotyk czy powonienia.