Uzależnienie od seksu

Uzależnienie od seksu

Według Towarzystwa Promocji Zdrowia Seksualnego bardzo duży procent ludzi cierpi z powodu zaburzeń seksualnych lub odczuwa uzależnienie od seksu. Jednakże, ze względu na dość skryty i indywidualny charakter tego uzależnienia, liczby te są bardzo konserwatywnie rozpatrywane. Oszacowanie opiera się tylko na liczbie osób, które rzeczywiście poszukują leczenia. Innym wskazaniem uzależnienia od seksu, który jest uważany za dość wiarygodne źródło jest ilość pornografii oglądana w Internecie. Wynika to z faktu że uzależnienie od pornografii jest jedną z najczęstszych postaci uzależnienia seksualnego. Według danych 25 procent więcej niż jeszcze do niedawna osób z dostępem do Internetu w pracy ogląda pornografię w godzinach biurowych. To jest tylko jeden zrzut z wszystkich aktywności online, które są podsycane przez uzależnienie seksualne. Jednak oznacza to, że mamy coraz większy problem. Prawie wszystkie rankingi donoszą, że większość najlepszych stron internetowych są to serwisy społecznościowe. Patrząc na te fakty, to jest oczywiste, że uzależnienie od pornografii i uzależnienie od seksu w ogóle jest realne i jest to coraz większy problem. Ale wciąż wielu ludzi nie rozumie konsekwencji uzależnienia seksualnego, podczas gdy to powinno być traktowane jako uzależnienie podobne do tych od narkotyków lub alkoholu. Uzależnienie od seksu może przybierać różne formy myśli i czynności seksualnych. Niektóre z najczęstszych to masturbacja, oglądanie pornografii, czynności seksualne z wieloma partnerami, przeżywanie jakiejś awersji seksualnej czy też uczestniczenie w klubach ze striptizem.