Uzależnienie od Internetu, jak z nim walczyć

Uzależnienie od Internetu, jak z nim walczyć

Na uzależnienie związane z Internetem najbardziej narażeni są młodzi ludzie, którym wirtualne projekcje zaczynają zastępować szarą rzeczywistość. Tendencję do przesiadywania przed komputerem przez długie godziny maja szczególnie jednostki o niskim poczuciu własnej wartości lub takie, które mają problemy z ustanawianiem priorytetów oraz realizacją planów. Internet stwarza pozory posiadania kręgu przyjaciół i bogatego życia towarzyskiego. Znajomości takie o wiele łatwiej utrzymać niż w realnym życiu, gdyż jedyne czego wymagają, to spędzania długich godzin przed ekranem komputera. Nie jest też łatwo zauważyć granice, gdzie kończy się zwykłe użytkowanie komputera, a zaczyna niebezpieczne dla zdrowia uzależnienie. Elementami, na które powinniśmy zwróci uwagę, to szczególnie ilość czasu spędzanego przed ekranem. Osoby uzależnione najczęściej starają się to ukryć, a wszelkie uwagi na ten temat ze strony bliskich budzą u nich agresję. Osoba z nałogiem może również spóźniać się do pracy bądź rezygnować z wielu wcześniejszych zadań z powodu braku czasu. Proces leczenia nie jest łatwy, gdyż uzależnieni unikają spotkań z ludźmi. W początkowej fazie odczuwają oni duże niezadowolenie i wewnętrzną pustkę. Jednym ze skutecznych sposobów walki z nałogiem jest sporządzenie i surowe przestrzeganie planu dania.