Uzależnienie od internetu i jego skutki

Uzależnienie od internetu i jego skutki

Posiadanie komputera stacjonarnego, czy laptopa to już dzisiaj norma. Faktem niezaprzeczalnym jest również to, że rozwój i dostępność sieci internetowych umożliwia dostępność do nich, właściwie nieograniczonej liczbie osób. Ilość informacji do jakich możemy dotrzeć przez internet, stron, serwerów, portali społecznościowych itp. znajdujących się w sieci, jest tak ogromna, że mogą one przyciągać naszą uwagę właściwie nieustannie. Jeśli tak się stanie, to znaczy że ulegliśmy zespołowi uzależnienia od internetu (ZUI). Psychologowie podają różne definicje i diagnozy określające to zjawisko. Ogólnie rzecz biorąc chodzi tu o nadużywanie internetu (komputera). Ma ono bardzo negatywny wpływ na wiele sfer życia człowieka: fizyczną, psychiczną, społeczną, interpersonalną, rodzinną i ekonomiczną. Człowiek uzależniony izoluje się od rodziny, środowiska. (dzieci izolują się od rówieśników), może spotykać się z różnymi formami dewiacji seksualnych. Na skutek komunikacji elektronicznej ulegają zachwianiu relacje w świecie realnym, słownictwo oraz prawidłowe odczytywanie przekazu niewerbalnego i werbalnego. Może nastąpić również przestawienie cyklu około-dobowego co prowadzi do spadku sprawności psychicznej, fizycznej i emocjonalnej. Skutki fizjologiczne to: problemy ze wzrokiem, kręgosłupem, nadgarstkiem, skurcze mięśni i różnego rodzaju bóle.