Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

Badania wykazują, że w Polsce coraz więcej dzieci i młodzieży ulega różnym uzależnieniom. Najczęściej pierwszymi szkodliwymi środkami z jakimi się stykają jest alkohol i papierosy, ale też leki psychotropowe lub przeciwbólowe, jak również substancje chemiczne takie jak: kleje, farby, rozpuszczalniki itp. Dlaczego dzieci i młodzież tak łatwo ulegają różnym uzależnieniom? Przyczyn zapewne jest wiele. Jedną z nich są na pewno problemy emocjonalne. Poczucie pustki, zagubienia, braku tolerancji, kompleksy, zaburzone relacje w środowisku szkolnym i w rodzinie, ogólne zniechęcenie i brak wiary w siebie. Duże i podstawowe znaczenie w kształtowaniu psychiki dorastającego człowieka mają rodzice. To od nich zależy, czy dziecko będzie silne emocjonalnie, jakie wartości i postawy uzna za swoje. Ono potrzebuje miłości, akceptacji i współdziałania. Przyznawania mu rozumnej swobody i uznawania swoich praw. Nie mając tego wszystkiego nie jest szczęśliwe, traci zainteresowanie szkołą, uważa, że wszystko jest nudne i nie ma sensu. W takim momencie łatwo może ulec alkoholowi lub narkotykom. Natomiast jeżeli rodzina, oprócz zaspakajania potrzeb fizycznych, będzie dbała też o rozwój psychiczny, to młodzi ludzie będą na tyle dojrzali, odpowiedzialni i po prostu silni, aby odrzucać wszystko co daje im iluzję szczęścia. Oni nie dadzą się wciągnąć w żadne uzależnienia.