Uszkodzenia narządu ruchu

Uszkodzenia narządu ruchu

Światowa Organizacja Zdrowia zajmuje się wszystkimi pojęciami, które związane są bezpośrednio z medycyną, zdrowiem. Jak wiemy niepełnosprawność nie jest chorobom lecz stanem, który wywołany jest różnymi przyczynami. Niepełnosprawność fizyczna, ruchowa dotyczy najliczniejszej grupy osób. Tutaj wyróżnić możemy trzy grupy uszkodzenia narządu ruchu: uszkodzenia lub braki w anatomicznej strukturze ruchu, zaburzenia czynności motorycznych oraz deformacje narządów ruchu. Pierwsza gruba, to osoby, które mają uszkodzone kości i mięśni kończyn. Najczęściej jest to spowodowane urazami lub amputacjami, które zostały wykonane w trosce o życie pacjenta. Uszkodzenia te mogą mieć różne zakresy. Osoby z zaburzeniami motorycznymi, to takie, które mają uszkodzony narząd ruchu wywołany schorzeniami neurologicznymi. Zaliczyć możemy tutaj udar mózgu, zator lub dziecięce porażenie mózgowe. Ostatnia grupa a więc osoby z deformacjami narządu ruchu wywołane mają to poprzez wady wrodzone lub schorzenia kości i mięśni.