Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników

Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników

Niepełnosprawne osoby jak najbardziej mogą starać się żyć normalnie. Wcale nie jest powiedziane, że są to osoby do końca życia skazane na innych. Jak najbardziej osoby niepełnosprawne mogą także żyć w miarę możliwości normalnie. Nie jest powiedziane że osoba niepełnosprawna jest wykluczona na stałe z czynnego życia zawodowego. Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników w większej mierze dotyczą przede wszystkim doskonale dostosowanego czasu pracy. W tym wypadku można przede wszystkim wziąć pod uwagę siedmiogodzinny harmonogram pracy w ciągu dnia. Trzydzieści pięć godzin w tygodniu to jest standard dla osoby niepełnosprawnej. Uprawnienia dla osoby niepełnosprawnej doskonale ukazują możliwość skorzystania z dodatkowego czasu, płatnego przeznaczonego na turnusy rehabilitacyjne, zwłaszcza jeżeli jest mowa o podleczeniu. Czas ten nie powinien jednak przekraczalny 21 dni. Dodatkowym przywilejem osoby niepełnosprawnej jest przede wszystkim możliwość dodatkowych dni urlopowych w postaci 10 dni.