Ulga od dolegliwości

Ulga od dolegliwości

Uzależnienie jest to w dużej mierze stan umysłu osób uzależnionych- oni są bardziej uzależnieni od ich uzależnienia, tymczasowego poczucia przyjemności, a nie narkotyków czy innej używki. Uzależnienie jest przede wszystkim psychologicznym uzależnienie,, które jest określone zgodnie z fizjologicznymi zmianami w organizmie, uzależnienie jest nadal traktowana jako proces społeczny, kulturalny, genetyczne i empiryczny. Uzależniające zachowanie- tak można wytłumaczyć każde zachowanie, które daje chwilową lub krótkoterminową przyjemność, a także zapewnia ulgę od dolegliwości pomimo, że mogą być tego długotrwałe niekorzystne skutki. Uzależnienie jest ogólnie opisane w zależności od każdego narkotyku i wynika z nadużywania substancji. Wszelkie zażycie narkotyków lub alkoholu może powodować uzależnienie i inne rzeczy mogą również uzależniać takie jak internet, gry, gadżety, czekoladki itp. Jednak fizyczne i psychologiczne skutki narkotyków i alkoholu są szkodliwe i rzeczywiście mogą spowodować utratę wydajności, wycofanie i uzależnienie fizyczne i wiele innych dolegliwości. Podstawową cechą uzależnienia jest uzależnienie jako indywidualne psychologiczne i fizjologiczne uzależnienie od substancji, gdzie bez substancji uzależniającej osoba nie jest w stanie powrócić do normalnego życia. Uzależnienie od czegokolwiek ma pewną ilość zależności społecznej w nas jako istotach społecznych. Skrajne uzależnienie może powodować, że ludzie tracą poczucie rzeczywistości, ludzie stają się kalekami bez substancji od których oni są uzależnieni.