Udzielanie pierwszej pomocy

Udzielanie pierwszej pomocy

Każda osoba powinna zostać przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy. Jeśli znajdziemy się na miejscu jakiegoś wypadku i sami nie jesteśmy poszkodowani, naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy innym osobom. Kiedy więc znajdziemy się w takiej sytuacji, pierwsze co powinniśmy zrobić to upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne. Na przykład w przypadku wypadku samochodowego musimy sprawdzić, czy nie ma zagrożenia wybuchu paliwa. Jeśli otoczenie jest bezpieczne, podchodzimy do poszkodowanego i próbujemy nawiązać kontakt. Dowiadujemy się, jakie rany odniosła dana osoba. Sprawdzamy czy oddycha poprzez przyłożenie ucha do nosa poszkodowanego i obserwację klatki piersiowej. Następnie wzywamy pogotowie lub wyznaczamy osobę, która ma wykonać telefon. Przekazujemy dyspozytorowi informacje na temat tego co się stało, jakie obrażenia odniósł poszkodowany, czy jest przytomny, czy oddycha. Jeśli poszkodowany oddycha, układamy go w bezpiecznej pozycji. Jeśli nie oddycha, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo oddechowej. Odchylamy głowę poszkodowanego do tyłu i rozszerzamy mu usta. Możemy także wyciągnąć na zewnątrz jego język, aby nie doszło do zakrztuszenia. Obie dłonie umieszczamy na mostku poszkodowanego i wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej. Następnie wykonujemy dwa oddechy ratownicze i ponownie 30 uciśnięć. Kontynuujemy aż do momentu przyjazdu karetki lub do odzyskania oddechu przez poszkodowanego.