Tworzenie integracji w społeczeństwie

Ogólna akceptacja w społeczeństwie to cel praktycznie każdego obywatela niezależnie w jakim kraju mieszka. Wykluczenie społeczne jest czymś co tak naprawdę niszczy człowieka, nie pozwala mu się rozwinąć oraz powoduje zły stan zdrowia psychicznie co jednocześnie jest hamulcem do jakichkolwiek działań. Integracja w społeczeństwie jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ jako jeden naród powinniśmy myśleć wspólnie nad każdym aspektem życia społecznego. Z pewnością nie powinien mieć miejsca fakt wykluczenia osób niepełnosprawnych. Postrzeganie pojęcia jakim jest niepełnosprawność bardzo często odchodzi od prawdy i kierowane jest nie w tym kierunku co powinno. Bardzo ważną rzeczą jest informacja oraz zdobywanie wiedzy na temat różnych grup ludzi żyjących w danym społeczeństwie, gdyż bez znajomości prawdy tworzą się stereotypy na niekorzyść pewnych grup co w skutkach tworzy wykluczenie społeczne. Dzieje się tak bardzo często z osobami niepełnosprawnymi, które w mniemaniu większości społeczeństwa pozostają bez perspektyw na karierę zawodową, sportową oraz wiele innych aspektów. Rzecz jasna tak nie jest, wiele osób niepełnosprawnych tworzy własne przedsiębiorstwa, uczestniczy w zawodach sportowych i na olimpiadach oraz aktywnie pracuje nawet w największych firmach w kraju. W każdym razie informacja jest kluczem do integracji społeczeństwa.