Szkolny program profilaktyczny

Szkolny program profilaktyczny

Polska policja podsumowała miniony rok, pod względem zatrzymanych nieletnich w szkołach i budynkach oświatowych, pod zarzutem zażywania środków odurzających albo ich rozpowszechniania. Okazuje się, że na ponad dziewięć milinów uczniów w naszych szkołach, takich wykroczeń było niewiele ponad osiem tysięcy. Wydaje się, że proporcje są niewielkie, ale temat jest na tyle poważny, że żadnego przypadku nie można lekceważyć. W porównaniu z poprzednimi latami wydaje się, że kwestia uzależnienia od narkotyków i środków odurzających wśród polskich dzieci i młodzieży jest na stałym poziomie. Opinię taką można potwierdzić również oficjalnymi danymi, jakie są dostępne w wojewódzkich kuratoriach i ministerstwie edukacji narodowej. Oczywiście, na tle wielu państw Europy Zachodniej a w szczególności Stanów Zjednoczonych, mamy naprawdę znikomy problem, jednakże nie uspokoiło to polskiego rządu, który uchwalił dziś kompleksowy program profilaktyki szkolnej. Na on powstać przy pomocy i współpracy najbardziej znanych psychologów, pedagogów i lekarzy różnych specjalizacji. Zadaniem tego projektu, który jest rozpisany na pięcioletni okres, jest uchronienie polskich uczniów przed tym zgubnym nałogiem. Koszt całego programu szacuje się na ponad sto milionów złotych, które mają pochodzić ze specjalnego funduszu edukacyjnego i zdrowotnego. Z zaciekawieniem przyglądają się tym działaniom nasi południowi sąsiedzi, którzy od wielu lat zmagają się z rosnącą falą narkomanii w czeskich szkołach i nie potrafią sobie z tym problemem poradzić.