Stopnie upośledzenia umysłowego

Stopnie upośledzenia umysłowego

Często ludzie źle rozumieją czym jest niepełnosprawność. Jednak chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to jednorodne zaburzenie. Wyróżnić możemy tutaj nie tylko podział na poszczególne niepełnosprawności, ale również na ich stopnie. Ogólny podział niepełnosprawności to niepełnosprawność fizyczna, intelektualna oraz społeczna. Bardzo często mówi się też o osobnym rodzaju niepełnosprawności sensorycznej, jednak to jest bardzo często zaliczane do niepełnosprawności ruchowej. Upośledzenie umysłowe wyróżnia cztery stopnie niepełnosprawności: lekkie, umiarkowane, znaczne oraz głębokie. Osoby, które posiadają lekkie upośledzenie umysłowe nie powinny podejmować żadnych zadań, wymagających podejmowania decyzji. Dlaczego? Osoby takie mają poziom charakterystyczny dla osoby 12 letniej, a więc nie osiągnęły myślenia abstrakcyjnego. Upośledzenie umiarkowane to wiek 9 lat. Kiedy jest już upośledzenie w stopniu znacznym, to dotyczy to okresu 45 lat. Najcięższym jednak upośledzeniem jest upośledzenie głębokie, które charakterystyczne jest dla dziecka trzy letniego.