Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności

Niepełnosprawność to nie choroba lecz zaburzenie, które nie posiada charakteru jednorodnego. Większość osób uważa, że osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności nie jest w stanie pracować. Jest to oczywiście nie prawda, bo to czy jest zdolna do pracy czy też nie będzie zależeć od stopnia upośledzenia. Warto więc wiedzieć, że zarówno w przypadku niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej wyróżnić możemy kilka stopni. Niepełnosprawność fizyczna to najczęściej występujące upośledzenie, które dotyczy znacznej grupy ludzi. Tutaj wyróżnić możemy trzy rodzaje niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki. Osoby niepełnosprawne ruchowe to takie które zarówno mają problem z poruszaniem się związane z uszkodzeniem lub brakiem części ciała, lub także niewidzące, czy niedosłyszące. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej wyróżniamy cztery stopnie upośledzenia: lekkie, umiarkowane, znaczne oraz głębokie. Stwierdza się to na zasadzie przeprowadzonych badań psychologicznych dotyczących ilorazu inteligencji.