Stopnie niepełnosprawności fizycznej

Stopnie niepełnosprawności fizycznej

Niepełnosprawność fizyczna dotyczy największej grupy wszystkich osób niepełnosprawnych. Związana może być ona zarówno z poruszaniem się, władaniem kończyn górnych i dolnych, jak również i z brakiem wzroku, słuchu, lub osoby głuchonieme. Niepełnosprawność fizyczna wyróżnia trzy stopnie upośledzenia fizycznego. Pierwszy z nich największy to znaczny stopień niepełnosprawności. Tutaj zaliczamy osoby mające naruszoną sprawność organizmu, niezdolne do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji. Takie osoby wymagają stałej i długotrwałej opieki ze strony drugiej osoby. Drugi stopień jest troszkę lżejszy a mianowicie jest to stopień umiarkowany. Osoby takie mają naruszoną sprawność organizmu. Są one zdolne do pracy ale tylko i wyłącznie w warunkach pracy chronionej. Wymagają czasowej i częściowej pomocy. Najmniejszym stopniem niepełnosprawności fizycznej jest lekka niepełnosprawność. Osoba taka ma owszem naruszoną sprawność organizmu, jednak jest zdolna do pracy. Bardzo często osoby, które mają pewne ograniczenia w pełnieniu ról społecznych otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności lekkiej.