Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych

Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych

Obecnie niepełnosprawność jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Ludzie na to zwracają znacznie inną uwagę niż kilka czy kilkadziesiąt lat temu. W przeszłości stosunek społeczeństwa zwłaszcza do osób niepełnosprawnych intelektualnie był praktycznie odtrącający. Zmiana podejścia do osób niepełnosprawnych wymaga odpowiedniego rozwoju cywilizacji. Obecnie kiedy osób niepełnosprawnych jest coraz więcej ludzie patrzą na to zaburzenie w innych perspektywach. Jeśli chodzi o rodziny w których pojawiało się dziecko niepełnosprawne, to dawniej najczęściej postawą rodziców było izolowanie tego dziecka od reszty społeczeństwa. Owszem było one otaczane opieką ze strony rodziców, i była to opieka bardzo dobra, jednak izolacja była często powodem wstydu. Dopóki nie pojawiła się aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych przedsiębiorstwa segregowali ludzi na tych sprawnych i niepełnosprawnych. Związane to było głównie z brakiem możliwości otrzymania pracy przez osoby niepełnosprawne. Aktywizacja była związana z wyrównywaniem szans, i obecnie jest to bardzo popularne.