Są pieniądze na profilaktykę

Są pieniądze na profilaktykę

W Polsce, jak można wyczytać w danych z ostatniego, przeprowadzonego powszechnego spisu narodowego, mieszka ponad dwadzieścia milionów mężczyzn powyżej piętnastego roku życia. Z tej liczby, według specjalistów, co piąty ma problem z uzależnieniem od alkoholu. Takie dane są niepokojące, jednakże z tym kłopotem nie potrafimy sobie poradzić od wielu już lat. Trzeba przyznać, że Polska nie jest w tym zagadnieniu odosobniona i odsetek ten mieści się w górnej granicy średniej europejskiej. W naszym kraju mamy do dyspozycji sto osiem ośrodków leczenia dla alkoholików oraz ponad dwa i pół tysiąca klubów anonimowych alkoholików i ich rodzin. Wydaje się, że liczba ta jest wystarczająca, bowiem każdy mieszkaniem miasta powyżej pięciu tysięcy mieszkańców, ma takie miejsce w obrębie dwudziestu kilometrów. Jak wynika z ankiety, przeprowadzonej przez dyrektorów takich ośrodków, największym kłopotem jest brak pieniędzy na przeprowadzanie programów profilaktycznych, pozwalających na wyjście z nałogu. Wszystko w takim miejscu jest prowadzone pod okiem i opieką lekarzy specjalistów, co dodatkowo podraża profilaktykę. Jest jednak światełko w tunelu, bowiem rząd na ostatnim posiedzeniu przyznał pulę dodatkowych pieniędzy na ten cel. Jest to sto milionów złotych, które zostaną przeznaczone na autorskie programy, jakie przygotowuje każdy wojewódzki ośrodek leczenia odwykowego. Część gotówki przeznaczy się na wyposażenie tych miejsc w gabinety lekarskie oraz sale wykładowe. Zwolennicy takich inwestycji pokazują, że jest to o wiele tańsze niż skutki picia alkoholu.