Rodzaje uzależnień oraz ich przyczyny

Rodzaje uzależnień oraz ich przyczyny

Pomimo starań podejmowanych przez wiele krajów, kwestia uzależnień pozostaje palącym problemem, a sama liczba osób z nałogami rośnie. Szacuje się, że obecnie na świecie żyje pomad miliard ludzi palących papierosy. Ilość osób przyjmujących środki odurzające wynosi cztery procent światowej ludności i niepokojąco rośnie. W samej Polsce liczbę osób uzależnionych od używek szacuje się od trzydziestu dwóch do sześćdziesięciu tysięcy osób. A nie jest to przecież jedyne uzależnienie, ani też najmniej szkodliwe. Można sobie jedynie wyobrazić, jak wygląda życie osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i jak to wpływa na ich rodziny. Co ciekawe, badania naukowców wskazały, że przyczyny uzależnień są takie same, bez względu na ich rodzaj. Czy więc dotyczy to anoreksji, bulimii, alkoholu, hazardu czy zakupów, przyczyny są takie same. Wynikają one z wysokiej podatności jednostki na uzależnienia, niskiej odporności na stres, zaburzeń emocjonalnych lub niekorzystnego wpływu środowiska zewnętrznego. Wpływ na posiadanie nałogów bądź ich unikanie mają także uwarunkowania kulturowe. Styl życia naszej rodziny czy znajomych ma więc duży wpływ również i na nas. Sytuację pogarszają niestabilne stosunki rodzinne i niepowodzenia życiowe. Tendencję do sięgania po papierosy czy narkotyki można także w pewnym stopniu odziedziczyć.