Rodzaje niepełnosprawności

Rodzaje niepełnosprawności

Niepełnosprawność to pojecie, które w naszych czasach jest powszechnie używane. Wśród naszej społeczności możemy dostrzec wiele osób niepełnosprawnych. Jeszcze do niedawna kiedy przechodziła koło nas osoba niepełnosprawna, to często było zdziwienie i parzenie na nią. W szczególności jeśli chodzi o dzieci, to dla nich było to takie zaciekawienie. Dzisiaj jednak patrzymy na to inaczej zarówno dorośli jak i dzieci. Wyróżnić możemy wiele rodzajów niepełnosprawności. Taki podział ogólny stanowi wyłonienie niepełnosprawności fizycznej, umysłowej, oraz społecznej. Jednak chcąc się zagłębić możemy wyróżnić następujące rodzaje niepełnosprawności: obniżona sprawność sensoryczna, obniżona sprawność intelektualna, obniżona sprawność funkcjonowania społecznego, obniżona sprawność komunikowania się, oraz obniżona sprawność ruchowa i sprawność psychofizyczna z powodu różnego rodzaju chorób somatycznych. Jeśli chodzi o przyczyny niepełnosprawności to jest ich bardzo wiele, jednak ogólnie wyróżnić możemy wady wrodzone, choroby przewlekłe oraz nagłe wypadki, urazy, zatrucia.