Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Osoby, które posiadają sprawność czy to ruchową, sensoryczną czy też umysłową wymagają odpowiedniej rehabilitacji. Aby mogli uczestniczyć w jakiś sposób w życiu społeczeństwa muszą być poddawana zabiegom rehabilitacyjnym. Czy jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych? Głównie to zespół działań, które mają na celu osiągnąć jak najwyższy ich poziom funkcjonowania w społeczeństwie. Wyróżnić w takiej sytuacji możemy cztery podstawowe rodzaje rehabilitacji. Na początek warto wspomnieć o rehabilitacji leczniczej, która polega na pewnym stosowaniu naturalnych zasad. One wpływają na człowieka, który ma zaburzenia funkcji organizmu. Rehabilitacja ta ma na celu poprawę ogólnego poziomu zdrowia i czynności życiowych. Kolejny rodzaj rehabilitacji to społeczna, która polega na przywracaniu do normalności i sprawności społecznej. Rehabilitacja zawodowa natomiast polega na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym uzyskiwanie i utrzymanie prawidłowego zatrudnienia i odpowiedniego awansowania. Ostatni rodzaj rehabilitacji to rehabilitacja pedagogiczna.