Rehabilitacja i funkcjonowanie

Rehabilitacja i funkcjonowanie

Niepełnosprawność to schorzenie, które coraz częściej występuje w naszym kraju. Nie tylko ludzie stają się osobami niepełnosprawnymi na skutek choroby czy też wypadku, ale coraz więcej rodzi się dzieci niepełnosprawnych. Często zastanawiamy się nad ich przyczynami, jednak w niektórych sytuacjach są one niewiadome. Nie ma jednak wątpliwości, że osoby niepełnosprawne wymagają zarówno pomocy w postaci rehabilitacji jak również i likwidowania barier. Te dwa czynniki są bardzo ważne, dlatego powstają instytucje, organy, które wspierają ludzi niepełnosprawnych. W zależności od stopnia niepełnosprawności pomoc w postaci rehabilitacji udzielana jest w różny sposób. Również można otrzymać sprzęt rehabilitacji, który będzie ułatwiał funkcjonowanie człowiekowi niepełnosprawnemu. Jeśli chodzi o likwidację barier, to tutaj głównie mamy na myśli stworzenie w mieszkaniu czy też domu pomieszczeń, które będą ułatwiały poruszanie się oraz będą dawać człowiekowi niepełnosprawnemu choć troszkę samodzielności.