Przywileje

Przywileje

W przypadku przywilejów osób niepełnosprawnych można mówić o konkretnych czynnościach. Przede wszystkim osoby niepełnosprawne mają znacznie więcej możliwości w pracy. Osoby niepełnosprawne pracujące mogą sobie pozwolić na siedmiogodzinny dzień w pracy. Ich wymiar czasowy na przestrzeni całego tygodnia pozostaje zaprezentowany w kategoriach trzydziestu pięciu godzin. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mają możliwość dobrania do dziesięciu dni urlopu. Osoby niepełnosprawne mają prawo także skorzystać z dodatkowych świadczeń dostosowanych na zasadzie turnusu rehabilitacyjnego, przez co nie są zwolnieni z otrzymania wynagrodzenia za ten okres nieobecności. W przypadku codziennych sytuacji niepełnosprawne mają prawo korzystać z takich aspektów jak miejsca parkingowe przeznaczone tylko dla nich, na które nie wolno wjeżdżać osobom pełnoprawnym. Przywileje niepełnosprawnej osoby jednak nie oddają jej tego wszystkiego co traci każdego dnia, ze względu na swoje uniemożliwienia wynikające z niepełnosprawności.