Praca osób niepełnosprawnych

Praca osób niepełnosprawnych

Dzięki powstającym zakładom pracy chronionej, osoby niepełnosprawne mają możliwość stać się osobami niezależnymi. Zakładem pracy chronionej staje się taki zakład, który zatrudniać będzie najmniej 25 pracowników, którzy pracować będą w pełnym wymiarze pracy, a więc 8 godzin. jednak to nie jest jedyny warunek, bo kolejny związany jest z liczbą zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia takich osób musi wynosić co najmniej 40 procent, w tym również 10% osób niepełnosprawnych, którzy posiadają orzeczenie stopnia znacznego i umiarkowanego niepełnosprawności. Zakładem pracy chronionej może stać się również firma, i tutaj wskaźnik zatrudnienia wynosi co najmniej 30 % osób niewidomych lub psychicznie chorych. Zakład taki musi spełniać również różnego rodzaju wymogi, które dotyczą obiektów i pomieszczeń użytkowym. To powinno jednak być oczywiste, bo należy zapewnić osobie niepełnosprawnej funkcjonalne poruszanie się w firmie, oraz korzystanie ze wszystkich pomieszczeń, a w szczególności pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przystosowanie stanowiska pracy.