Pomoc PEFRON-u

Pomoc PEFRON-u

PEFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Został on utworzony w roku 1997 i ma przede wszystkim na celu pomaganie osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta jest oczywiście związana z pieniędzmi, które osoba niepełnosprawna może przeznaczyć na różne cele. Może być to rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, jak również i na likwidację barier architektoniczny i wsparcie podczas zatrudnienia. Ten ostatni element to chyba wymaga największej uwagi. Wiemy, że jeszcze kilka lat wstecz osoby niepełnosprawne tak naprawdę mogły zapomnieć o zatrudnieniu. PEFRON to organ, którego środki przeznaczone mogą być na obniżenie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Bardzo często ludzie młodzi udają się na studia, i również dostają z PEFRONU dofinansowanie na edukację. Najczęściej są to pieniądze na zakup materiałów edukacyjnych potrzebnych do studiowania, jak również zwrot za studia w przypadku studiów zaocznych. Wiemy, że ludzi niepełnosprawnych w ostatnim czasie jest coraz więcej. W szczególności dotyczy to niepełnosprawności fizycznej jak i intelektualnej.