Podział niepełnosprawności

Podział niepełnosprawności

Ze względu na to, że niepełnosprawność nie jest pojęciem jednorodnym, to przyjąć można podział ze względu na: niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną, psychiczną, oraz niepełnosprawność złożoną. Niepełnosprawność fizyczna dzieli się również na dwa rodzaje, a mianowicie na niepełnosprawność motoryczną, ruchową, oraz niepełnosprawność narządów wewnętrznych. Osób niepełnosprawnych fizycznie jest znaczna liczba w naszym kraju, dlatego też należy tworzyć różnego rodzaju instytucje i fundacje, które mają za zadanie pomagać ludziom niepełnosprawnym. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to takie, które są niewidome, słabo widzące lub ociemniałe, jak również głuche, słabo słyszące, lub głuchonieme. Ten rodzaj niepełnosprawności można zaobserwować w szczególności wśród dzieci, bo już one się rodzą ze słabo rozwiniętym słuchem lub wzrokiem. Niepełnosprawność psychiczną można podzielić na trzy rodzaje: osoby z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi, i osoby cierpiące na epilepsję.