long 4 lashes serum

Papierosy u młodych ludzi

Papierosy u młodych ludzi

Oprócz uzależnienia alkoholowego istnieje wiele innych nałogów. Jednym z nich jest nałóg nikotynowy. Nie jest on aż tak zauważalny jak nap przykład alkoholowy i nie doprowadza do upodlenia tak jak narkotyki. Najczęściej jest to nałóg widoczny u osób najmłodszych. Nie jest to spowodowane tym, że papierosy fajnie smakują, ale tym, że młodzież myśli, że trzymając papierosa w ręku wygląda doroślej. Jednak nie ma gorszego widoku niż 15-latka siedząca na ławce w parku z piwem i papierosem w ręku. Nie jest to tak imponujący widok jakby się wydawało z punktu widzenia dziecka i wiele osób zaczęło sobie zdawać z tego sprawę. Od pewnego czasu palenie papierosów nie jest już aż tak modne. Biorąc pod uwagę fakt, że papierosy bardzo szybko wciągają w uzależnienie i zaczynają je palić najmłodsi to bardzo modne stało się niepalenie. W przypadku, gdy dziecko zaczęło palić i nagle okazuje się, że niepalenie jest modniejsze, a przecież liczy się przede wszystkim popularność w szkole pojawia się problem, bo papierosy po cichu, ale za to bardzo szybko uzależniają organizm od nikotyny, z którą jest bardzo trudno się rozstać, a młody człowiek nawet nie wie, kiedy to uzależnienie przyszło. Mówi się, że ono już się pojawia po drugim papierosie, ale ile w tym prawdy wiedzą tylko osoby, które nałogowo palą papierosy.

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Obecnie pojawia się na świecie coraz więcej dzieci z upośledzeniem umysłowym. Kiedy w danej rodzinie pojawia się właśnie takie dziecko, to wiąże się to z wielkim wyzwaniem dla rodziny. Oczywiście radzą oni sobie z taka sytuacją w różny sposób. Bardzo często napięcia i stresy rodziców będą przechodzi na innych członków rodziny. Takie funkcjonowanie wpływa niekorzystnie na całą rodzinę. Dziecko upośledzone w rodzinie odbierane jest w rożny sposób. Wiele rodzin ze względu na to, że ich dziecko spotkało takie nieszczęście pragną otoczyć je całkowitą i jak najlepszą opieką ze strony wszystkich członków. Inne rodziny natomiast nie potrafią się z tym pogodzi, nie są w stanie wychowywać dziecko niepełnosprawne umysłowo, i czasem oddają je do adopcji. Należy jednak tutaj stwierdzić, że rodzina taka po prostu nie dorosła do tego, by w ogóle mieć dzieci. Pierwsza trudność jaka ich napotyka sprawia że się wycofują. Dziecko upośledzone umysłowo wymaga znacznej opieki, oczywiście to zależy od stopnia upośledzenia.