Pełnosprawni zawodowo

Pełnosprawni zawodowo

Osoby niepełnosprawne bardzo często są eliminowane jeśli chodzi o zatrudnienie w odpowiednim zawodzie. Większość przedsiębiorców uważa, że osoba pełnosprawna jest w stanie wszelkie czynności wykonać znacznie lepiej niż osoba posiadająca z tym trudności. Warto jednak wiedzieć, że w ostatnim czasie rynek pracy zwraca szczególną uwagę na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pojawiło się coś takiego jak aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Chodzi tutaj głównie o wyrównywanie szans i stwarzaniu warunków do normalnego i godnego życia w społeczeństwie osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że wyróżnia się kilka stopni upośledzenia. Osoba, która ma lekki stopień niepełnosprawności ruchowej, będzie miała najwyżej problem z wykonywaniem danych czynności, ale będzie sprawna zawodowo. Poza tym bardzo często osoba z lekkim stopniu na pierwszy rzut oka jest zdrowa, dlatego też pamiętajmy o tym, że osoby niepełnosprawne mogą być pełnosprawne zawodowo.