PEFRON

PEFRON

Osób niepełnosprawnych jest coraz więcej zarówno w naszym kraju jak i zagranicą. W zależności od stopnia niepełnosprawności, osoby takie będą wymagać stałem, długotrwałej, lub częściowej czasowej pomocy. Dlatego ważne jest to, że zmieniło się podejście osób zdrowych do ludzi niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne nie tylko potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, ale również zachowania choć odrobiny samodzielności. Istnieje wiele fundacji wspierających ludzi niepełnosprawnych, jak również powstał organ administracji państwowej. Ma on za zadanie przede wszystkim wspieranie rehabilitacji oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Chodzi tutaj oczywiście o PEFRON, czyli w pełnej nazwie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, która otrzymuje pieniądze z tego organu, może je przeznaczyć na rehabilitację, pomoc przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier architektonicznych jak również i wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.