Objawy uzależnieniami

Objawy uzależnieniami

Uzależnienie, a więc jakikolwiek pojawiający się w życiu człowieka i jego rodziny nałóg, prędzej czy później wpływa destrukcyjnie na jego strukturę i panujące relacje. Czy tego chcemy czy nie, pogłębiające się uzależnienie powoduje, że wszystko inne zostaje przesunięte na drugi plan, a powstające nieporozumienia i niedokończone sprawy przyczyniają się tylko do coraz częstszych konfliktów, zataczając błędne koło i zmuszając osobę uzależnioną do coraz częstszego sięgania po uzależniający środek bądź dokonywania uzależniających czynności. Wśród wszystkich destrukcyjnych zachowań wywołanych uzależnieniem, bez względu na to czy jest to uzależnienie fizjologiczne, psychiczne czy też społeczne, wyróżnia się kilka najczęściej zauważalnych, które powtarzają się u wszystkich osób uzależnionych, bez względu na wiek czy płeć lub klasę społeczną. Po pierwsze, zachowanie osoby wpadającej w nałóg staje się nawykiem w bardzo szybkim tempie wręcz niezauważalnie. Po drugie, zachowanie mające znamiona nałogu staje się regularne, stereotypowe i przede wszystkim częste. Po trzecie, czynność jakiej oddaje się nałogowiec zajmuje coraz więcej czasu. Po czwarte, nałóg zaczyna objawiać się poprzez szereg problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych a nawet małżeńskich. W końcu pojawia się niemożność przerwania nałogu, poczucie wewnętrznego przymusu oddania się czynności uzależniającej aż w końcu pojawienie się objawów odstawienniczych.