Nowe kanały dystrybucji

Nowe kanały dystrybucji

Radzenie sobie z uzależnieniami ma długą historię, ale w ostatnich latach rozwój gospodarczy i globalizacja przyczyniły się do pojawienia nowych nałogów, z których niektóre uznać można za wyjątkowo patologiczne. Każda społeczność poczytuje inne nawyki za złe i pewne regularne powtarzanie chociażby modlitw, jest uważane za cnotę. Uzależnienie się jednak fizyczne i psychiczne od jakiejkolwiek substancji chemicznej lub stanu ducha, wydaje się być bardzo ryzykowne z różnych względów. Po pierwsze osoba mająca notoryczną słabość do pewnych bodźców, pozbawiona ich przestaje dobrze funkcjonować w swoich dotychczasowych rolach. Z tego względu większość krajów demokratycznych stara się wprowadzać najróżniejsze mechanizmy czy instytucje publiczne, mające na celu ochronę społeczeństwa przed zgubnym wpływem najróżniejszych uzależnienie. Zalicza się do nich dzisiaj już znacznie więcej niż popularny wciąż alkoholizm i narkomanię. Szczególnie szybko rozwijającą się grupą nałogów są w ostatnim czasie nowoczesne technologie – telewizja, Internet i wszystkie związane z nimi gadżety multimedialne. W efekcie nieograniczonego dostępu do informacji, pojawiło się także uzależnienie od chorobliwej potrzeby sprawdzania wiadomości i kontrolowania swoich licznych cybernetycznych kont czy też stałego przebywania online.