Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy w przypadku osób niepełnosprawnych na pewno następuje częściowo. Niezdolność do pracy jest przede wszystkim uwarunkowana specjalnym orzeczeniem, które znacznie bardziej utrudnia normalne funkcjonowanie. Oczywiście takie orzeczenie nie wyklucza takiej niezdolności w stopniu całkowitym. W przypadku osób o obniżonej sprawności ruchowej,czyli poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, istnieje jak najbardziej możliwość wykonywania określonego rodzaju pracy. Na pewno nie jest to praca ruchowa, typu prace drogowe, jakieś ciężkie prace fizyczne, ale przede wszystkim praca biurowa, w której niepełnosprawna osoba także ma szansę się sprawdzić. Oczywiście wszystko pozostaje uwzględnione na zasadzie badań lekarskich, które mogą dopuścić do wykonywania takiego rodzaju pracy. Osoby niepełnosprawne także mogą bardzo dobrze uwzględnić swój własny rozwój kariery zawodowej, mając n a uwadze pełne studia. Wiele jest takich osób, które mimo swej niepełnosprawności bardzo dużo działają nawet społecznie.