Niewidomi

Niewidomi

Do pojęcia niepełnosprawności zalicza się również takie pojęcie jak niewidomi. Sprawą oczywistą powinno dla nas być to, że osoba niewidoma to osoba niepełnosprawna. Jest to osoba, która bez pomocy drugiej osoby lub też wytresowanego psa nie jest w stanie poradzić sobie w świecie. Niewidomych zalicza się do rodzaju niepełnosprawności sensorycznej. Zanim jednak powiemy o kimś że jest to osoba niewidoma, to należy wiedzieć, że człowiek może być niewidomy lub ociemniały. Osobą niewidomą jest osoba, która od urodzenia nie widzi, lub straciła wzrok bardzo wcześnie i nawet tego nie pamięta. Człowiekiem ociemniałym jest osoba, która straciła wzrok nagle, a więc posługiwała się wzrokiem wcześniej. Również wyróżnić tutaj możemy trzeci rodzaj, a mianowicie osoby szczątkowo widzące. Do tej grupy zaliczyć możemy ludzi , które bez względu na wiek mają bardzo dużą lecz nie całkowitą utratę wzroku. Powinniśmy jednak wiedzieć o tym, że brak wzroku lub jego uszkodzenie nie wyklucza takich osób z aktywności zawodowej.