Niepełnosprawność – stopnie

Niepełnosprawność  - stopnie

Kilkanaście lat wstecz niepełnosprawność była określana na zasadach trzech grup inwalidzki. Teraz już takiej klasyfikacji nie ma. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe oraz poza rentowe. W poostrzy sposób możemy powiedzieć, że obecnie nie ma podziału na grupy inwalidzkie, ale orzeka się o stopniu niepełnosprawności. Orzecznictwo takie prowadzi powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki. Każdy z nas może wytłumaczyć sobie te pojęcia, gdyż oczywiste jest to, że znaczna niepełnosprawność jest największa, a lekka to praktycznie w niektórych sytuacjach niewidoczna. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się taką osobę, która ma naruszoną sprawność organizmu. Poza tym jest to również osoba niezdolna do pracy lub zdolna jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej. Osoba taka wymaga stałej i długotrwałej opieki i pomocy.