Niepełnosprawność sensoryczna

Niepełnosprawność sensoryczna

Niepełnosprawność to zjawisko niejednolite, gdyż osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności dotknięte są różnymi schorzeniami. To one nie pozwalają człowiekowi na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Obecnie wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje niepełnosprawności: fizyczna, psychiczna oraz sensoryczna. Najliczniejszą grupę stanowią osoby niepełnosprawne pod względem fizycznym. W artykule tym mamy zamiar zwrócić większa uwagę na niepełnosprawność sensoryczną. Osoby z takim rodzajem orzeczenia, są niewidome i słabo widzące, jak również niesłyszące, lub też głuchonieme. Osoby niewidome to zarówno dzieci jak i dorośli, którzy urodzili się już niewidomi, lub stracili wzrok w bardzo szybkim czasie. Tak naprawdę takie osoby nie pamiętają, aby kiedykolwiek coś widzieli. Pojęcie, które związane jest z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby ociemniałe. Są to ludzie, którzy bez względu na wiek posługiwali się wzrokiem lecz w nagłym czasie go utracili. Utracić wzrok można z różnych przyczyn, na przykład wskutek nieszczęśliwego wypadku.