Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa

Wyróżnić możemy trzy rodzaje niepełnosprawności, i jedną do których zaliczyć możemy najliczniejszą grupę osób jest niepełnosprawność ruchowa. Stanowi ona obok niepełnosprawności umysłowej największy procent osób z dysfunkcjami. Dla każdego rodzaju niepełnosprawności jest określone pojęcie. W przypadku niepełnosprawności ruchowej można zaliczyć tutaj ludzi, którzy ze względu na dysfunkcję narządu ruchu mają ograniczoną sprawność kończyn dolnych, górnych lub kręgosłupa. Osoby, które są niepełnosprawni ruchowo nie mają jakiejkolwiek trudności w procesie orientacji i podejmowania decyzji. Osoby takie mogą pracować w zależności od stopnia uszkodzenia narządu prawie w każdym rodzaju dziedzinie. Oczywiście nie będzie to już budowlaniec, jednak może być projektantem, architektem, a więc będzie to osoba, która w budownictwie będzie brała swój udział nie czynny lecz praktyczny. Największa organizacją dotyczącą zdrowia jest Światowa Organizacja Zdrowia, która wyróżnia trzy grupy uszkodzenia narządów ruchu.