Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna

Jednym z rodzajów niepełnosprawności, która dotyka ludzi jest niepełnosprawność intelektualna. Jest to zaburzenie rozwojowe, tak jak w przypadku niepełnosprawności ruchowej. Obydwa rodzaje niepełnosprawności zalicza się do tych, które są najliczniejsze. Najwięcej osób niepełnosprawnych, to ludzie niepełnosprawni fizycznie oraz intelektualnie. Niepełnosprawność intelektualna polega na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego. Aby dowiedzieć się, czy osoba jest upośledzona intelektualnie chociażby w stopniu lekkim należy przeprowadzić badania psychologiczne na poziom inteligencji. Niepełnosprawność intelektualna związana jest z wieloma innymi terminami, które bardziej dają do zrozumienia czym ona tak naprawdę jest. Tak więc inne określenia niepełnosprawności intelektualnej to subnormalność, upośledzenie umysłowe, niedorozwój umysłowy, czy też osłabienie rozwoju umysłowego. Niepełnosprawność intelektualna wyróżnia cztery stopnie upośledzenia: lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie.