Niepełnosprawni ruchowo

Niepełnosprawni ruchowo

Wyróżnić możemy kilka rodzajów niepełnosprawności, jednak należy tutaj wspomnieć o tym, że najczęściej dotykającą ludzi jest niepełnosprawność ruchowa. Jest to stan człowieka znajdujący się w obniżonych możliwościach motorycznych ciała. Bardzo często jest to związana z różnorakimi uszkodzeniami kończyn. Jest wiele przyczyn, które powodują, że człowiek staje się osobą niepełnosprawną ruchową. Do takich najważniejszych przyczyn zaliczyć możemy zmiany rozwojowe w okresie płodowym, choroby oraz różnego rodzaju wypadki i urazy. To wszystko może mieć istotny wpływ na budowę ciała i działanie jego poszczególnych części. Wyróżnić możemy cztery grupy niepełnosprawności ruchowej. Pierwsza z nich to brak kończyn lub ich części, i tutaj głównie chodzi o amputacje, jak i o dzieci, które urodziły się z brakiem danych kończyn. Druga grupa to uszkodzenia układu nerwowego lub systemu mięśni. Tutaj głównie mamy na myśli dziecięce porażenia mózgowe. Trzecia grupa to osoby, które posiadają niepoprawne uformowanie szkieletu. Ostatnia grupa niepełnosprawności ruchowej to uszkodzenia stawów.