Niepełnosprawne dzieci i młodzież w szkołach integracyjnych

Kilkadziesiąt lat temu, niepełnosprawne dzieci i młodzież miały szansę swojego doskonalenia i przystosowywania się do życia w społeczeństwie jedynie w specjalnych ośrodkach, które właściwie skupiały się na zajęciach ruchowych, nauce najprostszych czynności, nie było natomiast odpowiedniego programu nauczania i podnoszenia kwalifikacji. Od kiedy funkcjonują szkoły integracyjne, niepełnosprawne dzieci mają szansę odnalezienia się w grupie rówieśników, zdobywania tej samej wiedzy i normalnego dorastania w społeczeństwie.Szkoła integracyjna, oprócz specjalnych ciągów komunikacyjnych musi dzieciom niepełnosprawnym zapewnić dodatkowe zajęcia, na których jest podnoszona ich sprawność intelektualna i fizyczna. Indywidualne zajęcia lekcyjne wyrównawcze dla słabszych w nauce uczniów, prowadzone są w każdej szkole, także i w integracyjnej dzieci mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Szkoły prowadzą także zajęcia typowe dla niepełnosprawnych – usprawnianie mowy, rehabilitacja ruchowa, terapia motoryczna ręki, ćwiczenia korekcyjne. Obecność zdrowych, sprawnych rówieśników ma bardzo dobry wpływ na dzieci słabsze fizycznie i umysłowo – motywuje je do pracy nad sobą. Poza tym, sam fakt, że dzieci nie czują się gorsze, mniej wartościowe wpływa na ich samopoczucie i chęć doskonalenia swoich umiejętności.