Narkomania jako poważny problem

Narkomania jako poważny problem

Choć narkotyki są w Polsce produktem kategorycznie zabroniony, na czarnym rynku są jednym z najbardziej popularnych środków. Wystarczy odrobina chęci, a zakupienie dowolnego narkotyku jest właściwie kwestią chwili i oczywiście odpowiednich pieniędzy. Prawdopodobnie dlatego zjawisko narkomanii, a więc choroby związanej z nadużywaniem narkotyków różnego rodzaju jest w Polsce tak rozpowszechnione, choć przeciętnej osobie wydaje się, że właściwie nie istnieje. Narkomania jest to tylko potoczne określenie zjawiska, które według definicji, polega na uzależnieniu od środków chemicznych, które znacząco, niestety niekorzystnie wpływają na czynności mózgu. Zjawisko narkomanii dzieli się na kilka rodzajów, z reguły w zależności od środka od jakiego człowiek się uzależnia. Najczęściej osoby zainteresowane narkotykami spożywają heroinę, kokainę a niekiedy nawet morfinę. Z uwagi na to, wyróżnia się zatem trzy podstawowe typy uzależnienia, a więc kokainizm – uzależnienie od kokainy, heroinizm, a więc uzależnienie od heroiny, a także morfinizm, a więc uzależnienie od morfiny. Uzależnienie od narkotyków pojawia się w momencie kiedy człowiek odczuwa tak zwany głów narkotykowy, wewnętrzny przymus zażywania jakiegokolwiek środka odurzającego, a także poczuciem, że środek musi zostać zdobyty za wszelką cenę, nawet cenę życia drugiego człowieka.